skip to Main Content

4. år: Den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 2. Mig – i omverdenen

På 4. året på akademiet NOAK går du stort ud, og verden bliver din. Med alt det ansvar det bringer med sig, for der skal lige dele gåpåmod og ydmyghed til, for at indtage verden.

Mere konkret betyder det, at du på dette år gør dig klar til at møde klienter fra alle lag på alle niveauer. Fra hele verden; også i overført betydning af, at du kommer til at møde mennesker – klienter – fra verdener, der er ulig din egen verden, og til tider endda meget forskellig fra din.

Med temaer, viden og metoder, der bringer dig fra brug af din intuition til faglig konkret terapeutisk essens, får du vidtrækkende kompetencer til at møde både dig selv og din klient i det terapeutiske rum.

Og om du stadig er vigtig, selvom du skal have klienter? Ja. Det er du. Du bliver nemlig kun så god en terapeut som dit kendskab til dig selv rækker. Velkommen til sidste og 4. år.

Det praktiske

På 4. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00, med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du træne gestaltterapeutiske sessioner med dine medstuderende, men nu også rette fokus på at give og modtage feedback på gestaltterapeutisk grundlag. Imellem modulerne vil du have obligatoriske supervision med en del af dine medstuderende, og supervision er også ofte placeret om søndagen i forlængelse af et modul.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 8-12 deltagere på 4. året.

Årlig kursusafgift for 4. år:

Uddannelse til reg.exam.psykoterapeut 36.000 kr.

21 timers obligatorisk terapi 16.800 kr.

12,5 timers obligatorisk supervision 8.400 kr.

År 4 i alt: 61.200 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 4. år og hvad du kan forvente

År 4. Modul 1

Du leder fortsat – personligt lederskab vol. II

Ledelse – globalt og lokalt

Formål og kompetence: I ledelsesregi er selvevaluering et vigtigt parameter. Her følges op på egne mål om god ledelsesstil og ansvarstagen.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul, personligt lederskab vol. II, tager du erfaringen med fra personligt lederskab vol. I, hvor du fandt dit ideal. På dette modul gør du status, og går sandfærdigt til dig selv med at finde ud af, om du har levet efter dit ideal indtil nu. Og om du konkret i gruppen har efterlevet dine mål om ansvarstagen eller given-slip på overansvar.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På din erhvervsmæssige front er det også tid til status efter personligt lederskab vol. I. Du vil få klarhed over, om du har ageret efter dit ideal, hvad enten du er medarbejder, mellemleder eller topleder. Du vil efter modulet her få mulighed for at justere dine mål for dit lederskab til, så du når længere ud – og ind.

År 4. Modul 2

Brug drømme terapeutisk

Fortolk mindre – underbevidstheden fortæller

Formål og kompetence: Drømmenes uforklarlige univers er en formidabel kilde til at få kendskabet til egne del-identiteter.
Dit personlige og private udbytte: Du fortsætter på dette modul i den uforklarlige verden, som drømme tilhører. Vi gør det konkret, disciplineret og anvendeligt ved at arbejde med dine drømme, der fortæller dig om dine skjulte sider, der står i kontrast til dit socialiserede jeg.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Igen vil du her erfare styrken i gruppearbejde, og at arbejde med intuition kan bringe dig længere ud – og ind. Konkret vil du lære gestaltterapeutiske metoder til brug i din praksis.

Skal jeg have supervision på både 3. og 4. år?

På 4. året sammensætter vi supervisionsgrupper, som du melder dig til. 25 timer supervisionen er obligatorisk, og overordentlig lærerig og terapeutisk givende, også selv om du ikke går til eksamen.

Jeg mangler terapitimer for at opfylde kravene. Tror jeg…

Du skal også opfylde krav om obligatorisk terapi; 52 timer over de 4 uddannelsesår eller over 6 år, hvis du har holdt pause. Du kan læse om disse krav i studiehåndbogen. Du er også meget velkommen hos studievejlederen på akademiet NOAK.

År 4. Modul 3

Det ligger til familien

Familieopstilling/familiekonstellation og psykodrama

Formål og kompetence: Her lader du intuitionen tage over, og giver det umiddelbart uforklarlige plads.
Dit personlige og private udbytte: I forlængelse af forrige modul arbejder du også på dette modul med kroppens usagte sprog. Du vil med intuitiv tilgang få adgang til dit underbevidste, og blive ført til indsigter, der kan stamme fra dit ophav og det, du er rundet af.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Igen vil du her erfare styrken i gruppearbejde, og at arbejde med intuition kan bringe dig længere ud – og ind. Konkret vil du lære gestaltterapeutiske metoder til brug i din praksis.

År 4. Modul 4

Din krop – din stemme

Lad verden høre din stemme

Formål og kompetence: Her tager intuitionen over, og lyden af stemmen og kroppens bevægelser følger med.
Dit personlige og private udbytte: Du arbejder konkret og fysisk med din stemme og skræller det væk, der forhindrer dig i at stå skarpt og levende. Stemmearbejde er en kilde til visdom og selvindsigt, som arbejder naturligt og selvfølgeligt sammen med gestaltterapien. Du kommer til at brænde igennem og bryder din mur. Din lydmur!
Dit erhvervsmæssige udbytte: Som leder får du kærligt udfordret den måde, du kommunikerer på. Du vil løfte dig selv til et langt højere nærværende niveau med hjælp fra din krop og din stemme, og på den vis brænde tydeligt igennem.

Jeg går her for personlig vinding skyld. Hvor mange krav skal jeg så opfylde?

Det ser anderledes ud, når du ikke går til reg.exam.psykoterapeuteksamen. Så skal du følge modulerne på akademiet og have et fremmøde på min. 90%. Det er af hensyn til dig og dine studiekammerater og en regel skal af akademiet NOAK.

År 4. Modul 5

Terapiens essens

Forandringens paradoks – når du er den du er, sker forandringen
Teoriseminar: Psykopatologi og diagnostik

Formål og kompetence: Få fat i terapiens essens. Hvor ligger målet?
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul arbejde med at forstå meningen med terapi – når det angår dig selv som klient, og angår din klient. Se skarpt på forskellen mellem mål og målrettethed.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Modulet danner fundamentet til dig, der ønsker at arbejde med menneskers selvstøtte, enten som coach, mentor og mediator eller som reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag. Teoriseminaret om psykopatologi og diagnostik vil give dig nødvendig viden om en klients egnethed til psykoterapi eller om en henvisning til behandling andetsteds er tilrådelig.

År 4. Modul 6

Dommen er afsagt

Få tjek på dine grænser, din moral og etik

Formål og kompetence: Man kan kalde etik for moralens teori og moral for etikkens praksis. Forstå det i praksis, når du støder på din egen moral eller etiske grænse, og hvornår du har indberetningspligt.
Dit personlige og private udbytte: Du får på dette modul udfordret din etik og moral, og lærer at skelne mellem din egen moral og etik, og hvor indberetningspligt er påkrævet.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Uden moral vil fællesskabet hurtigt falde fra hinanden. Modulet bringer dig indgående læring i faget som psykoterapeut, når situationen er moralsk- og etisk svær. Arbejder du på anden vis med mennesker, vil modulet bringe dig indsigt i, at når vi taler om etik, befinder vi os på den filosofiske bane, mens moralen mere hører hjemme i den sociale sammenhæng mellem mennesker.
Modulet rummer obligatoriske klinikvejledningskursus.
Feedback og karakter på den skriftlig teoretisk eksamensopgave til reg.exam.psykoterapeut.

Jeg er ved at være færdig på 4. året, og kan ikke holde tanken ud, at jeg snart skal slippe alt dette!

Nej, det forstår vi godt! Du er velkommen til at forblive tæt på, og fx melde dig i studierådet på akademiet. Vi kommer også til at savne dig.

År 4. Modul 7

Reg.exam.psykoterapeuteksamen

Praktisk klinisk session med ukendt klient

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du formår at gå til reg.exam.psykoterapeuteksamen omend det umiddelbart kan sætte gang i både eksamensglæde og -angst. Dette har du haft mulighed for at arbejde med på moduler og i supervision.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter bestået eksamen reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 4 udviklende år på akademiet NOAK.

4. år: Den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 2. Mig – i omverdenen

På 4. året på akademiet NOAK går du stort ud, og verden bliver din. Med alt det ansvar det bringer med sig, for der skal lige dele gåpåmod og ydmyghed til, for at indtage verden.

Mere konkret betyder det, at du på dette år gør dig klar til at møde klienter fra alle lag på alle niveauer. Fra hele verden; også i overført betydning af, at du kommer til at møde mennesker – klienter – fra verdener, der er ulig din egen verden, og til tider endda meget forskellig fra din.

Med temaer, viden og metoder, der bringer dig fra brug af din intuition til faglig konkret terapeutisk essens, får du vidtrækkende kompetencer til at møde både dig selv og din klient i det terapeutiske rum.

Og om du stadig er vigtig, selvom du skal have klienter? Ja. Det er du. Du bliver nemlig kun så god en terapeut som dit kendskab til dig selv rækker. Velkommen til sidste og 4. år.

Det praktiske

På 4. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00, med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du træne gestaltterapeutiske sessioner med dine medstuderende, men nu også rette fokus på at give og modtage feedback på gestaltterapeutisk grundlag. Imellem modulerne vil du have obligatoriske supervision med en del af dine medstuderende, og supervision er også ofte placeret om søndagen i forlængelse af et modul.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 8-12 deltagere på 4. året.

Årlig kursusafgift for 4. år:

Uddannelse til reg.exam.psykoterapeut 36.000 kr.

21 timers obligatorisk terapi 16.800 kr.

12,5 timers obligatorisk supervision 8.400 kr.

År 4 i alt: 61.200 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 4. år og hvad du kan forvente

År 4. Modul 1

Du leder fortsat – personligt lederskab vol. II

Ledelse – globalt og lokalt

Formål og kompetence: I ledelsesregi er selvevaluering et vigtigt parameter. Her følges op på egne mål om god ledelsesstil og ansvarstagen.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul, personligt lederskab vol. II, tager du erfaringen med fra personligt lederskab vol. I, hvor du fandt dit ideal. På dette modul gør du status, og går sandfærdigt til dig selv med at finde ud af, om du har levet efter dit ideal indtil nu. Og om du konkret i gruppen har efterlevet dine mål om ansvarstagen eller given-slip på overansvar.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På din erhvervsmæssige front er det også tid til status efter personligt lederskab vol. I. Du vil få klarhed over, om du har ageret efter dit ideal, hvad enten du er medarbejder, mellemleder eller topleder. Du vil efter modulet her få mulighed for at justere dine mål for dit lederskab til, så du når længere ud – og ind.

År 4. Modul 2

Brug drømme terapeutisk

Fortolk mindre – underbevidstheden fortæller

Formål og kompetence: Drømmenes uforklarlige univers er en formidabel kilde til at få kendskabet til egne del-identiteter.
Dit personlige og private udbytte: Du fortsætter på dette modul i den uforklarlige verden, som drømme tilhører. Vi gør det konkret, disciplineret og anvendeligt ved at arbejde med dine drømme, der fortæller dig om dine skjulte sider, der står i kontrast til dit socialiserede jeg.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Igen vil du her erfare styrken i gruppearbejde, og at arbejde med intuition kan bringe dig længere ud – og ind. Konkret vil du lære gestaltterapeutiske metoder til brug i din praksis.

Skal jeg have supervision på både 3. og 4. år?

På 4. året sammensætter vi supervisionsgrupper, som du melder dig til. 25 timer supervisionen er obligatorisk, og overordentlig lærerig og terapeutisk givende, også selv om du ikke går til eksamen.

Jeg mangler terapitimer for at opfylde kravene. Tror jeg…

Du skal også opfylde krav om obligatorisk terapi; 52 timer over de 4 uddannelsesår eller over 6 år, hvis du har holdt pause. Du kan læse om disse krav i studiehåndbogen. Du er også meget velkommen hos studievejlederen på akademiet NOAK.

År 4. Modul 3

Det ligger til familien

Familieopstilling/familiekonstellation og psykodrama

Formål og kompetence: Her lader du intuitionen tage over, og giver det umiddelbart uforklarlige plads.
Dit personlige og private udbytte: I forlængelse af forrige modul arbejder du også på dette modul med kroppens usagte sprog. Du vil med intuitiv tilgang få adgang til dit underbevidste, og blive ført til indsigter, der kan stamme fra dit ophav og det, du er rundet af.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Igen vil du her erfare styrken i gruppearbejde, og at arbejde med intuition kan bringe dig længere ud – og ind. Konkret vil du lære gestaltterapeutiske metoder til brug i din praksis.

År 4. Modul 4

Din krop – din stemme

Lad verden høre din stemme

Formål og kompetence: Her tager intuitionen over, og lyden af stemmen og kroppens bevægelser følger med.
Dit personlige og private udbytte: Du arbejder konkret og fysisk med din stemme og skræller det væk, der forhindrer dig i at stå skarpt og levende. Stemmearbejde er en kilde til visdom og selvindsigt, som arbejder naturligt og selvfølgeligt sammen med gestaltterapien. Du kommer til at brænde igennem og bryder din mur. Din lydmur!
Dit erhvervsmæssige udbytte: Som leder får du kærligt udfordret den måde, du kommunikerer på. Du vil løfte dig selv til et langt højere nærværende niveau med hjælp fra din krop og din stemme, og på den vis brænde tydeligt igennem.

Jeg går her for personlig vinding skyld. Hvor mange krav skal jeg så opfylde?

Det ser anderledes ud, når du ikke går til reg.exam.psykoterapeuteksamen. Så skal du følge modulerne på akademiet og have et fremmøde på min. 90%. Det er af hensyn til dig og dine studiekammerater og en regel skal af akademiet NOAK.

År 4. Modul 5

Terapiens essens

Forandringens paradoks – når du er den du er, sker forandringen
Teoriseminar: Psykopatologi og diagnostik

Formål og kompetence: Få fat i terapiens essens. Hvor ligger målet?
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul arbejde med at forstå meningen med terapi – når det angår dig selv som klient, og angår din klient. Se skarpt på forskellen mellem mål og målrettethed.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Modulet danner fundamentet til dig, der ønsker at arbejde med menneskers selvstøtte, enten som coach, mentor og mediator eller som reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag. Teoriseminaret om psykopatologi og diagnostik vil give dig nødvendig viden om en klients egnethed til psykoterapi eller om en henvisning til behandling andetsteds er tilrådelig.

År 4. Modul 6

Dommen er afsagt

Få tjek på dine grænser, din moral og etik

Formål og kompetence: Man kan kalde etik for moralens teori og moral for etikkens praksis. Forstå det i praksis, når du støder på din egen moral eller etiske grænse, og hvornår du har indberetningspligt.
Dit personlige og private udbytte: Du får på dette modul udfordret din etik og moral, og lærer at skelne mellem din egen moral og etik, og hvor indberetningspligt er påkrævet.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Uden moral vil fællesskabet hurtigt falde fra hinanden. Modulet bringer dig indgående læring i faget som psykoterapeut, når situationen er moralsk- og etisk svær. Arbejder du på anden vis med mennesker, vil modulet bringe dig indsigt i, at når vi taler om etik, befinder vi os på den filosofiske bane, mens moralen mere hører hjemme i den sociale sammenhæng mellem mennesker.
Modulet rummer obligatoriske klinikvejledningskursus.
Feedback og karakter på den skriftlig teoretisk eksamensopgave til reg.exam.psykoterapeut.

Jeg er ved at være færdig på 4. året, og kan ikke holde tanken ud, at jeg snart skal slippe alt dette!

Nej, det forstår vi godt! Du er velkommen til at forblive tæt på, og fx melde dig i studierådet på akademiet. Vi kommer også til at savne dig.

År 4. Modul 7

Reg.exam.psykoterapeuteksamen

Praktisk klinisk session med ukendt klient

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du formår at gå til reg.exam.psykoterapeuteksamen omend det umiddelbart kan sætte gang i både eksamensglæde og -angst. Dette har du haft mulighed for at arbejde med på moduler og i supervision.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter bestået eksamen reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 4 udviklende år på akademiet NOAK.

Back To Top