skip to Main Content

akademiet NOAK – ledelse på niveau

På akademiet NOAK kan du tage to uddannelser: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor og den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut – begge på gestaltterapeutisk grundlag.

Inden du beslutter dig for at vælge, inviterer vi dig ind i alt dette, der også følger med for dig på dit helt personlige niveau. For ét er jo at uddanne dig – ét andet er, at du også danner dig.

På akademiet NOAK arbejder vi for dig, der ønsker at gøre en forskel for dig selv i dit liv. Derfor har vi sammensat en grunduddannelsen i personlig udvikling og personligt lederskab, der udvikler dig. Vi ved og tror på, at vi alle – også du – gennem indre arbejde kan skabe større empati og kærlighed til dig selv og andre. Vi tror også på, at det sker ved forståelse, oplysthed og udvikling.

Vi ved dog også, at vidste du hvordan, ja – så gjorde du det allerede. Der skal bare mere til.

Vi tror på det hele menneske og
at mennesket altid stræber efter at udvikle sig

Hos os lærer du dig selv til at kende, for det er sådan, at “mennesket forandrer sig; ikke når det forsøger at blive, hvad det ikke er, men først når det bliver, hvad det er”. Det betyder – sagt på et hverdagssprog – at det ikke er tilstrækkeligt, at gå efter at “blive den bedste udgave af dig selv” eller forsøge at blive som din bedste veninde eller din far, der kan alt og har alt.
Nej. Du må lære dig selv at kende, og gå efter accepten af dig selv. Herefter bliver forandringer mulige.

akademiets NOAKs særkende – nysgerrighed og interesse

“Hvordan skal det så overhovedet lykkes, at blive glad, tilfreds, lykkelig?” Spørger du måske.
Det lykkes ved, at du til en start stiller dig nysgerrig på dig selv og dine omgivelser. Vi lægger ud, for vi er grundlæggende interesserede i dig, og forsøger at forstå dine tanker og følelser, og din måde at være i verden på. Det kan vi med oprigtig nysgerrighed og interesse. Og det kan du også.

Kontakten og nuet

Vi på akademiet NOAK har en holistisk livsanskuelse, der er grundlaget for en måde at være i livet på. Vi tilstræber at være nærværende, kontaktfulde og tilstede i nuet, og underviser i at være det samme.

Vi tager udgangspunkt i det, som er her og nu.
Det som kan sanses og vi kan forholde os til

Det kan også være, du gerne vil gøre en forskel for andre; din partner, din kollega og din ven. Endda tage en af uddannelserne, som vi startede med at nævne, eller måske dem begge. Og blive uddannet til at gøre den forskel på et af landets stærkeste uddannelsessteder med højeste antal lektioner og dybest i personlig forankring.

Ledelse på niveau

Vi er meget optaget af lederskab – ja, på alle niveauer. Og har vi en mission og vision – og det har vi – så er det at omdanne lederskaber til fællesskaber, som ellers kan blive en mangel i verden. Vi slår altid et kærligt slag for stærke lederskaber, der er præget af kontaktfuldhed og nærvær. Funderet i styrke og ikke i frygt. For vi ved, at det er på det grundlag, at den reelle vækst findes – at vækstbetingelserne bare bliver optimale. Så enkelt er det faktisk.

Vi tilstræber at efterlever det selv på akademiet NOAK, og har gjort det så længe, at det er blevet en ballast, men aldrig en rutine. Faktisk er det blevet til godt 20.000 undervisningslektioner gennem årene, og vi underviser fortsat i lederskaber med substans på samtlige niveauer på alle 4 år. Og det gør vi med ydmyghed.

Fundamentet

Vi stiller os sammen med dig på et af stærkeste fundamenter i psykoterapien; gestaltterapiens kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Du arbejder intensivt med din livsanskuelse, og hvordan du forholder dig særligt til ansvar. Det er nødvendigt; for du kan ikke hjælpe andre med at finde ressourcer og bruge dem ansvarligt, hvis du ikke selv kender dine og dit eget ansvar. I øvrigt holder kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed hånden kærligt under dig på alle 4 uddannelsesår.

Først gribe – så begribe

Uddannelserne opbygning

På akademiet NOAK arbejder vi med oplevelsesbaseret undervisning. Det betyder, at al læring integreres, og ikke kun bliver lærdom sendt til hovedet. Du får tid til integration i og i mellem øvelser, og al teori omsættes til praksis. Det er meningen at du skal kunne leve med og efter det det, du lærer. Ikke referere det.

1. årets grunduddannelsen i personlig udvikling og personligt lederskab har vi tilført “Mig – med mig” for at illustrere, at dette år angår dig, og din måde at være i livet.

2. årets 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentors “Mig – med dig” fortæller dig, at på dette år løfter du blikket.

3. årets 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 1 har perspektivet “Mig – i organisationen”, som vidner om, at ledelse har din og vores opmærksomhed.

4. årets 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 2 følger efter med “Mig – i omverdenen”, for at understrege, at du nu går ud i verden med dine kompetencer.

Du kan læse om indholdet på hvert modul på alle uddannelsesår. Du kan også i detaljer læse, hvad hvert modul giver dig både privat og erhvervsmæssigt.

De optimale vækstbetingelser

Undervisning foregår på Voldstedgaard, Virketvej 42, 4863 Eskilstrup.

Logi under uddannelsesmoduler er gratis, og vi vægter højt, at uddannelserne også rummer, at her er tale om dannelse og nydelse udover undervisning. Derfor har vi en oldfrue, der mellem hvert modul klargør huset, så opholdet også har karakter af retreat, og giver plads til din fordybelse.

Kursusstedet ligger i naturskønne omgivelser i en fredet skovdel på Falster i et natur- og kulturhistorisk område. Her er masser af luft, lys og ro sammen med et frit udsyn over marker. I overskuelig afstand fra Voldstedgaard finder du også nogle af Danmarks smukkeste strande, og du vil få lejlighed og tid til at bruge disse steder i forbindelse med øvelser og til egen refleksion.

Huset rummer i øvrigt 9 store sove- og opholdsværelser, der er smagfuldt indrettet. Hertil tælles 6 badeværelser. Køkkenet er funktionelt og centralt placeret i huset, omgivet af spisestue og undervisningslokaler.

akademiet NOAK – ledelse på niveau

På akademiet NOAK kan du tage to uddannelser: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor og den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut – begge på gestaltterapeutisk grundlag.

Inden du beslutter dig for at vælge, inviterer vi dig ind i alt dette, der også følger med for dig på dit helt personlige niveau. For ét er jo at uddanne dig – ét andet er, at du også danner dig.

På akademiet NOAK arbejder vi for dig, der ønsker at gøre en forskel for dig selv i dit liv. Derfor har vi sammensat en grunduddannelsen i personlig udvikling og personligt lederskab, der udvikler dig. Vi ved og tror på, at vi alle – også du – gennem indre arbejde kan skabe større empati og kærlighed til dig selv og andre. Vi tror også på, at det sker ved forståelse, oplysthed og udvikling.

Vi ved dog også, at vidste du hvordan, ja – så gjorde du det allerede. Der skal bare mere til.

Vi tror på det hele menneske og
at mennesket altid stræber efter at udvikle sig

Hos os lærer du dig selv til at kende, for det er sådan, at “mennesket forandrer sig; ikke når det forsøger at blive, hvad det ikke er, men først når det bliver, hvad det er”. Det betyder – sagt på et hverdagssprog – at det ikke er tilstrækkeligt, at gå efter at “blive den bedste udgave af dig selv” eller forsøge at blive som din bedste veninde eller din far, der kan alt og har alt.
Nej. Du må lære dig selv at kende, og gå efter accepten af dig selv. Herefter bliver forandringer mulige.

akademiets NOAKs særkende – nysgerrighed og interesse

“Hvordan skal det så overhovedet lykkes, at blive glad, tilfreds, lykkelig?” Spørger du måske.
Det lykkes ved, at du til en start stiller dig nysgerrig på dig selv og dine omgivelser. Vi lægger ud, for vi er grundlæggende interesserede i dig, og forsøger at forstå dine tanker og følelser, og din måde at være i verden på. Det kan vi med oprigtig nysgerrighed og interesse. Og det kan du også.

Kontakten og nuet

Vi på akademiet NOAK har en holistisk livsanskuelse, der er grundlaget for en måde at være i livet på. Vi tilstræber at være nærværende, kontaktfulde og tilstede i nuet, og underviser i at være det samme.

Vi tager udgangspunkt i det, som er her og nu.
Det som kan sanses og vi kan forholde os til

Det kan også være, du gerne vil gøre en forskel for andre; din partner, din kollega og din ven. Endda tage en af uddannelserne, som vi startede med at nævne, eller måske dem begge. Og blive uddannet til at gøre den forskel på et af landets stærkeste uddannelsessteder med højeste antal lektioner og dybest i personlig forankring.

Ledelse på niveau

Vi er meget optaget af lederskab – ja, på alle niveauer. Og har vi en mission og vision – og det har vi – så er det at omdanne lederskaber til fællesskaber, som ellers kan blive en mangel i verden. Vi slår altid et kærligt slag for stærke lederskaber, der er præget af kontaktfuldhed og nærvær. Funderet i styrke og ikke i frygt. For vi ved, at det er på det grundlag, at den reelle vækst findes – at vækstbetingelserne bare bliver optimale. Så enkelt er det faktisk.

Vi tilstræber at efterlever det selv på akademiet NOAK, og har gjort det så længe, at det er blevet en ballast, men aldrig en rutine. Faktisk er det blevet til godt 20.000 undervisningslektioner gennem årene, og vi underviser fortsat i lederskaber med substans på samtlige niveauer på alle 4 år. Og det gør vi med ydmyghed.

Fundamentet

Vi stiller os sammen med dig på et af stærkeste fundamenter i psykoterapien; gestaltterapiens kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Du arbejder intensivt med din livsanskuelse, og hvordan du forholder dig særligt til ansvar. Det er nødvendigt; for du kan ikke hjælpe andre med at finde ressourcer og bruge dem ansvarligt, hvis du ikke selv kender dine og dit eget ansvar. I øvrigt holder kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed hånden kærligt under dig på alle 4 uddannelsesår.

Først gribe – så begribe

Uddannelserne opbygning

På akademiet NOAK arbejder vi med oplevelsesbaseret undervisning. Det betyder, at al læring integreres, og ikke kun bliver lærdom sendt til hovedet. Du får tid til integration i og i mellem øvelser, og al teori omsættes til praksis. Det er meningen at du skal kunne leve med og efter det det, du lærer. Ikke referere det.

1. årets grunduddannelsen i personlig udvikling og personligt lederskab har vi tilført “Mig – med mig” for at illustrere, at dette år angår dig, og din måde at være i livet.

2. årets 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentors “Mig – med dig” fortæller dig, at på dette år løfter du blikket.

3. årets 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 1 har perspektivet “Mig – i organisationen”, som vidner om, at ledelse har din og vores opmærksomhed.

4. årets 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 2 følger efter med “Mig – i omverdenen”, for at understrege, at du nu går ud i verden med dine kompetencer.

Du kan læse om indholdet på hvert modul på alle uddannelsesår. Du kan også i detaljer læse, hvad hvert modul giver dig både privat og erhvervsmæssigt.

De optimale vækstbetingelser

Undervisning foregår på Voldstedgaard, Virketvej 42, 4863 Eskilstrup.

Logi under uddannelsesmoduler er gratis, og vi vægter højt, at uddannelserne også rummer, at her er tale om dannelse og nydelse udover undervisning. Derfor har vi en oldfrue, der mellem hvert modul klargør huset, så opholdet også har karakter af retreat, og giver plads til din fordybelse.

Kursusstedet ligger i naturskønne omgivelser i en fredet skovdel på Falster i et natur- og kulturhistorisk område. Her er masser af luft, lys og ro sammen med et frit udsyn over marker. I overskuelig afstand fra Voldstedgaard finder du også nogle af Danmarks smukkeste strande, og du vil få lejlighed og tid til at bruge disse steder i forbindelse med øvelser og til egen refleksion.

Huset rummer i øvrigt 9 store sove- og opholdsværelser, der er smagfuldt indrettet. Hertil tælles 6 badeværelser. Køkkenet er funktionelt og centralt placeret i huset, omgivet af spisestue og undervisningslokaler.

Back To Top