skip to Main Content

2. år: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor. Mig — med dig

På 2. året på akademiet NOAK løfter du blikket og ser op. Vi arbejder intenst sammen om, at du lærer at præcisere dit budskab med tydelighed, så du ikke udvander det, du har på hjerte. Du lærer også at kommunikere klart, og skelne mellem ord, der optrapper konflikt og ord, der skaber kontakt. Året er for dig, hvad enten du ønsker udvikling for dit eget bedste, eller vil praktisere.

På akademiet NOAK står vi på de gestaltterapeutiske søjler; kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Og nu skærper du din forståelse af disse fire helt centrale begreber. Med fortsættelsen fra 1. året kommer du nu til indsigten, at du er ansvarlig for dit liv! Det kan være noget af en mundfuld. Men ved at arbejde med blandt andet værdiafklaring finder du også ud af at prioritere. Dette bliver du også i stand til at hjælpe andre med i løbet af dette år.

Vores særkende på dette år er, at du styrkes i fundamentale færdigheder, så du har den rette ballast til også at møde svære problemer hos andre mennesker, der måske har samme klang, som dine egne. Styrken ligger i, at du ikke fortaber dig i dig selv, men kan forblive sammen med din klient og hans problem.

Det praktiske

På 2. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00 med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du også træne mentoringsessioner med dine medstuderende, og imellem modulerne øver du dig sammen med dine medstuderende. Efter modul 5 er du klar til at tage egne klienter.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 6-13 deltagere på 2. året.

Årlig kursusafgift for 2. år:

Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor34.000 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 2. år og hvad du kan forvente

“Jeg startede på mit første år, hvor jeg på det tidspunkt stod efter en skilsmisse og havde brug for at få styr på mig og mit liv.

Der skulle ske noget, jeg havde brug for at få anskuet mit liv fra en anden vinkel, og havde tidligere forsøgt mig med en psykolog, men ærligt; så syntes ikke, at jeg havde fået noget ud af det.

Mit afgørende valg faldt på psykoterapien på grund af tanken om “det hele menneske” og jeg havde kigget på to forskellige uddannelser. Valget blev akademiet NOAK, fordi underviserne gav mig følelsen af et trygt og nænsomt rum.

Den allerførste dag på studiet; jeg var SÅ nervøs, nye mennesker, nye historier, og mig med et selvværd i bund!
Jeg måtte minde mig selv om, at jeg var der for at lære noget om mig selv. Om hvorfor jeg var som jeg var, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, hvorfor jeg havde det, som jeg nu havde det! Jeg var på hårdt arbejde.

Det skulle hurtigt vise sig, at jeg lærte langt mere om mig, end jeg havde troet var muligt; min barndom, min ungdom, min skilsmisse, min arv igennem livet med alle de mønstre, som jeg har trukket efter mig hele mit liv, og har sendt videre til min søn og min ekskone. Det var en stor mundfuld, men efterfølgende har det givet en indre ro og langt bedre forståelse af mig.

Mit “nye” mod har vist sig ved, at jeg har turde skifte job til et felt, jeg havde meget lidt viden omkring. Min tilgang var, at det kunne jeg med garanti godt lære!

Gennem hele uddannelsen har lærerne taget sig god tid, intet har skulle hastes igennem, hele mit hold har haft tid til refleksion.

Der har igennem hele uddannelsen været et kærligt rum med tryghed og respekt, og jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen. Alle fortjener at lære sig selv at kende, og jeg vil sige, at uddannelsen har lært mig at se verden med mine øjne – ikke andres, tage ansvar for mig og stadig møde andre med respekt.”

År 2. Modul 1

Løft blikket

Jeg forholder mig til dig

Formål og kompetence: Find frem til det, der ligger dig på sinde, så reel kontakt etableres.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul træne i at forholde dig til din medstuderende i bredt perspektiv – og give udtryk for det, du finder passende, med også passende timing. Du vil lære at se, høre og mærke forskel på fx sladder og kontaktfuld kommunikation.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Lær at sige det, der skal til. Du vil på dette modul træne i at finde frem til dit budskab uden at sløre det, og gøre det utydeligt – eller for skarpt.

År 2. Modul 2

K A N O

Kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed

Formål og kompetence: Du opnår indsigt i den store betydning kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed har på dit liv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul få indgående kendskab til din måde at være ansvarlig på. Du vil kunne se forskel på ansvar for det, du gør – og på det, du er. I den forbindelse vil du også øge din opmærksomhed på ansvar for egne følelser og din ageren på dem. Du vil i øvrigt kunne se, om hvorvidt du er i kontakt med dig selv eller med andre. På det følelsesmæssige plan vil du også kunne skelne mellem ansvar for dine og andres følelser – og håndtering af disse.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Med forståelsen af ansvar ligger her en stærk mulighed for en åbenbaring. Du vil opdage, hvis du har taget ansvar for opgaver, som slet ikke er dine. På samme vis vil du se, hvis du undlader at tage det fulde ansvar for opgaver, hvis de faktisk er dine. Din erhvervede erfaring om kontakt vil vise sig i form af vigtigheden også i kollegiale sammenhænge. Det er nemlig sådan; alt kan siges i kontakt. Alt.

Hvis jeg nu slet ikke vil praktisere som gestalt practitioner- og mentor, er 2. året så for mig?

Ja, mon ikke! På dette år arbejder du med din kommunikation og dit budskab. At få sagt det, du gerne vil, uden at støde andre fra dig. Det gælder for alle dine relationer; din partner, dit barn, din chef, din kollega.

Arbejder jeg med mig selv på dette år også, eller er det forbeholdt 1. året?

Du kommer til at tage din visdom og din lærdom med fra første året. Og forbindelsen til både dig selv og andre skærpes. Vi arbejder i øvrigt endnu mere skærpet med kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed på 2. året.

År 2. Modul 3

Når budskabet strander… hvad skal der dog til?

Kontaktafbrydelser og -stile

Formål og kompetence: Lær indgående hvad det er, der går galt, når du ikke kommer igennem med dit budskab. Få øje på det, så du kan ændre det.
Dit personlige og private udbytte: Et helt centralt område i gestaltterapien er kontakt, og dermed følger kontaktafbrydelser. Måske gør du det svært for dig selv at opnå reel kontakt, og måske ved du ikke, hvad du skal gøre i stedet for. Du lærer på dette modul at se og forstå dine mønstre, så du kan komme i gang med at gøre noget anderledes, der fører dig til tilfredshed.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Hvilken position du end har erhvervsmæssigt, er dette helt grundlæggende viden for at opnå succes i hvert et team.

År 2. Modul 4

Lyt til kroppen – den taler

Hvad kroppen med gestaltterapien som tolk kan fortælle

Formål og kompetence: Forstå hvad det betyder, når vi arbejder med det holistiske syn.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via kropsøvelserne erfare, hvordan og hvad din krop har lagret, og måske endda skjuler. På dette modul går du kropsligt med blandt andet åndedrættet yderligere i dybden, så du forstår sammenhængen mellem krop, tanker og følelser. Både hos dig selv – og hos andre.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, hvor du kan integrere og arbejde med, at også kroppen har et sprog, som du kan benytte i praksis.

Hvad hvis nogle på mit hold bliver vrede på mig, hvis jeg pludseligt siger, hvad jeg mener?

Vi arbejder ud fra de fire grundfølelser; sorg, vrede, glæde og seksualitet. Og skulle nogle omkring dig blive vrede, så lærer du i trykke omgivelser at vrede ikke er farlig, men har med grænser at gøre. Du lærer også din egen vrede at kende, uden at blive krænkende grov. Du vil også lære, at det i gennem livet er uundgåeligt at såre andre, men at de eller du ikke går til grunde ved at mærke sorg. Vi skal bare lige erfare, at ingen af følelserne er farlige, og at vi ikke dør af at mærke dem, selvom det føles sådan – første gang.

Min kæreste er bange for, at jeg forelsker mig i en anden på holdet, fordi vi arbejder med følelser. Hvor tit sker det?

Egentlig ikke så ofte, som frygten kunne antyde. Det er rigtigt, at vi arbejder med følelser – også seksualitet, men vi gør det sobert og respektfuldt for alle studerende og dem, der måske er bekymrede derhjemme. I øvrigt er dette år koncentreret om ansvar, og hvordan du vil håndtere en forelskelse ansvarligt.

År 2. Modul 5

Fordybelse i værdier

Kerneværdier

Formål og kompetence: Værdier og kerneværdier sætter dit livs mening i perspektiv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul finde frem til begreber, der karakteriserer og beskriver dig, som du ser dig selv. Og som du kan forholde dig til, om du lever i overensstemmelse med. Du vil også her erfare, hvor vigtigt det er at kende andres værdier. Du vil erfare, at det er samspillet mellem følelserne og tankerne, der gør, at du bliver i stand til at udvikle dig, og at det ikke er nok at tænke forandring og udvikling. Forankringen sker i forbindelsen mellem hjernen og følelserne.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil erfare, at værdier også er afgørende i dit arbejdsliv, hvad enten du har frihed, sikkerhed, eventyrlyst, vovemod som din personlige værdi. Du er nemlig dig med dine værdier om du er på arbejde, i familien, i sportsklubben, i direktionen, i teamet. Du vil have metoder med dig fra dette modul sammen med de foregående moduler, som du kan benytte i praksis, og kan påbegynde din praksis efter dette modul efter aftale med dine lærere.

År 2. Modul 6

Meget mere kommunikation

Med få velvalgte ord, så dit budskab forbliver levende

Formål og kompetence: På dette modul trænes metodelæring og metodefrihed i gestalt practitioner- og mentoring på gestaltterapeutisk grundlag med dine holdkammerater. Med skærpelsen, at alt kan siges i kontakt og alt kan modtages i kontakt.
Dit personlige og private udbytte: Du vil her arbejde klinisk i sessioner. Her fokuseres på at være nysgerrig og interesseret, så du kommer frem til klientens problem, og hvordan du støtter bedst muligt med den kommunikation, du allerede har lært og lærer på dette modul
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul træner du metodevalg, og din evne til kontakt. Dette er afgørende, hvad enten du nu arbejder med mentoring i din praksis eller arbejder på anden vis.

Kan jeg tage klienter, når jeg har været i gang i 2 år?

Ja, det kan du. Du lærer nemlig nogle kvalificerende grundlæggende færdigheder, der giver dig den rette ballast til også at møde svære problemer.

År 2. Modul 7

Gestalt practitioner- og mentoreksamen

Praktisk klinisk session

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som mentor, og for dig, der vil fortsætte på overbygningen og blive reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du er nu kapabel at gå til gestalt practitioner- og mentoreksamen.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter modulet gestalt practitioner- og mentor på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 2 udviklende år på akademiet NOAK.

2. år: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor. Mig — med dig

På 2. året på akademiet NOAK løfter du blikket og ser op. Vi arbejder intenst sammen om, at du lærer at præcisere dit budskab med tydelighed, så du ikke udvander det, du har på hjerte. Du lærer også at kommunikere klart, og skelne mellem ord, der optrapper konflikt og ord, der skaber kontakt. Året er for dig, hvad enten du ønsker udvikling for dit eget bedste, eller vil praktisere.

På akademiet NOAK står vi på de gestaltterapeutiske søjler; kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Og nu skærper du din forståelse af disse fire helt centrale begreber. Med fortsættelsen fra 1. året kommer du nu til indsigten, at du er ansvarlig for dit liv! Det kan være noget af en mundfuld. Men ved at arbejde med blandt andet værdiafklaring finder du også ud af at prioritere. Dette bliver du også i stand til at hjælpe andre med i løbet af dette år.

Vores særkende på dette år er, at du styrkes i fundamentale færdigheder, så du har den rette ballast til også at møde svære problemer hos andre mennesker, der måske har samme klang, som dine egne. Styrken ligger i, at du ikke fortaber dig i dig selv, men kan forblive sammen med din klient og hans problem.

Det praktiske

På 2. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00 med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du også træne mentoringsessioner med dine medstuderende, og imellem modulerne øver du dig sammen med dine medstuderende. Efter modul 5 er du klar til at tage egne klienter.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 6-13 deltagere på 2. året.

Årlig kursusafgift for 2. år:

Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til gestalt practitioner- og mentor34.000 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 2. år og hvad du kan forvente

“Jeg startede på mit første år, hvor jeg på det tidspunkt stod efter en skilsmisse og havde brug for at få styr på mig og mit liv.

Der skulle ske noget, jeg havde brug for at få anskuet mit liv fra en anden vinkel, og havde tidligere forsøgt mig med en psykolog, men ærligt; så syntes ikke, at jeg havde fået noget ud af det.

Mit afgørende valg faldt på psykoterapien på grund af tanken om “det hele menneske” og jeg havde kigget på to forskellige uddannelser. Valget blev akademiet NOAK, fordi underviserne gav mig følelsen af et trygt og nænsomt rum.

Den allerførste dag på studiet; jeg var SÅ nervøs, nye mennesker, nye historier, og mig med et selvværd i bund!
Jeg måtte minde mig selv om, at jeg var der for at lære noget om mig selv. Om hvorfor jeg var som jeg var, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, hvorfor jeg havde det, som jeg nu havde det! Jeg var på hårdt arbejde.

Det skulle hurtigt vise sig, at jeg lærte langt mere om mig, end jeg havde troet var muligt; min barndom, min ungdom, min skilsmisse, min arv igennem livet med alle de mønstre, som jeg har trukket efter mig hele mit liv, og har sendt videre til min søn og min ekskone. Det var en stor mundfuld, men efterfølgende har det givet en indre ro og langt bedre forståelse af mig.

Mit “nye” mod har vist sig ved, at jeg har turde skifte job til et felt, jeg havde meget lidt viden omkring. Min tilgang var, at det kunne jeg med garanti godt lære!

Gennem hele uddannelsen har lærerne taget sig god tid, intet har skulle hastes igennem, hele mit hold har haft tid til refleksion.

Der har igennem hele uddannelsen været et kærligt rum med tryghed og respekt, og jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen. Alle fortjener at lære sig selv at kende, og jeg vil sige, at uddannelsen har lært mig at se verden med mine øjne – ikke andres, tage ansvar for mig og stadig møde andre med respekt.”

År 2. Modul 1

Løft blikket

Jeg forholder mig til dig

Formål og kompetence: Find frem til det, der ligger dig på sinde, så reel kontakt etableres.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul træne i at forholde dig til din medstuderende i bredt perspektiv – og give udtryk for det, du finder passende, med også passende timing. Du vil lære at se, høre og mærke forskel på sladder og kontaktfuld kommunikation.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Lær at sige det, der skal til. Du vil på dette modul træne i at finde frem til dit budskab uden at sløre det, og gøre det utydeligt – eller for skarpt.

År 2. Modul 2

K A N O

Kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed

Formål og kompetence: Du opnår indsigt i den store betydning kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed har på dit liv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul få indgående kendskab til din måde at være ansvarlig på. Du vil kunne se forskel på ansvar for det, du gør – og på det, du er. I den forbindelse vil du også øge din opmærksomhed på ansvar for egne følelser og din ageren på dem. Du vil i øvrigt kunne se, om hvorvidt du er i kontakt med dig selv eller med andre. På det følelsesmæssige plan vil du også kunne skelne mellem ansvar for dine og andres følelser – og håndtering af disse.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Med forståelsen af ansvar ligger her en stærk mulighed for en åbenbaring. Du vil opdage, hvis du har taget ansvar for opgaver, som slet ikke er dine. På samme vis vil du se, hvis du undlader at tage det fulde ansvar for opgaver, hvis de faktisk er dine. Din erhvervede erfaring om kontakt vil vise sig i form af vigtigheden også i kollegiale sammenhænge. Det er nemlig sådan; alt kan siges i kontakt. Alt.

Hvis jeg nu slet ikke vil praktisere som gestalt practitioner- og mentor, er 2. året så for mig?

Ja, mon ikke! På dette år arbejder du med din kommunikation og dit budskab. At få sagt det, du gerne vil, uden at støde andre fra dig. Det gælder for alle dine relationer; din partner, dit barn, din chef, din kollega.

Arbejder jeg med mig selv på dette år også, eller er det forbeholdt 1. året?

Du kommer til at tage din visdom og din lærdom med fra første året. Og forbindelsen til både dig selv og andre skærpes. Vi arbejder i øvrigt endnu mere skærpet med kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed på 2. året.

År 2. Modul 3

Når budskabet strander… hvad skal der dog til?

Kontaktafbrydelser og -stile

Formål og kompetence: Lær indgående hvad det er, der går galt, når du ikke kommer igennem med dit budskab. Få øje på det, så du kan ændre det.
Dit personlige og private udbytte: Et helt centralt område i gestaltterapien er kontakt, og dermed følger kontaktafbrydelser. Måske gør du det svært for dig selv at opnå reel kontakt, og måske ved du ikke, hvad du skal gøre i stedet for. Du lærer på dette modul at se og forstå dine mønstre, så du kan komme i gang med at gøre noget anderledes, der fører dig til tilfredshed.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Hvilken position du end har erhvervsmæssigt, er dette helt grundlæggende viden for at opnå succes i hvert et team.

År 2. Modul 4

Lyt til kroppen – den taler

Hvad kroppen med gestaltterapien som tolk kan fortælle

Formål og kompetence: Forstå hvad det betyder, når vi arbejder med det holistiske syn.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via kropsøvelserne erfare, hvordan og hvad din krop har lagret, og måske endda skjuler. På dette modul går du kropsligt med blandt andet åndedrættet yderligere i dybden, så du forstår sammenhængen mellem krop, tanker og følelser. Både hos dig selv – og hos andre.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, hvor du kan integrere og arbejde med, at også kroppen har et sprog, som du kan benytte i praksis.

Hvad hvis nogle på mit hold bliver vrede på mig, hvis jeg pludseligt siger, hvad jeg mener?

Vi arbejder ud fra de fire grundfølelser; sorg, vrede, glæde og seksualitet. Og skulle nogle omkring dig blive vrede, så lærer du i trykke omgivelser at vrede ikke er farlig, men har med grænser at gøre. Du lærer også din egen vrede at kende, uden at blive krænkende grov. Du vil også lære, at det i gennem livet er uundgåeligt at såre andre, men at de eller du ikke går til grunde ved at mærke sorg. Vi skal bare lige erfare, at ingen af følelserne er farlige, og at vi ikke dør af at mærke dem, selvom det føles sådan – første gang.

Min kæreste er bange for, at jeg forelsker mig i en anden på holdet, fordi vi arbejder med følelser. Hvor tit sker det?

Egentlig ikke så ofte, som frygten kunne antyde. Det er rigtigt, at vi arbejder med følelser – også seksualitet, men vi gør det sobert og respektfuldt for alle studerende og dem, der måske er bekymrede derhjemme. I øvrigt er dette år koncentreret om ansvar, og hvordan du vil håndtere en forelskelse ansvarligt.

År 2. Modul 5

Fordybelse i værdier

Kerneværdier

Formål og kompetence: Værdier og kerneværdier sætter dit livs mening i perspektiv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul finde frem til begreber, der karakteriserer og beskriver dig, som du ser dig selv. Og som du kan forholde dig til, om du lever i overensstemmelse med. Du vil også her erfare, hvor vigtigt det er at kende andres værdier. Du vil erfare, at det er samspillet mellem følelserne og tankerne, der gør, at du bliver i stand til at udvikle dig, og at det ikke er nok at tænke forandring og udvikling. Forankringen sker i forbindelsen mellem hjernen og følelserne.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil erfare, at værdier også er afgørende i dit arbejdsliv, hvad enten du har frihed, sikkerhed, eventyrlyst, vovemod som din personlige værdi. Du er nemlig dig med dine værdier om du er på arbejde, i familien, i sportsklubben, i direktionen, i teamet. Du vil have metoder med dig fra dette modul sammen med de foregående moduler, som du kan benytte i praksis, og kan påbegynde din praksis efter dette modul efter aftale med dine lærere.

År 2. Modul 6

Meget mere kommunikation

Med få velvalgte ord, så dit budskab forbliver levende

Formål og kompetence: På dette modul trænes metodelæring og metodefrihed i gestalt practitioner- og mentoring på gestaltterapeutisk grundlag med dine holdkammerater. Med skærpelsen, at alt kan siges i kontakt og alt kan modtages i kontakt.
Dit personlige og private udbytte: Du vil her arbejde klinisk i sessioner. Her fokuseres på at være nysgerrig og interesseret, så du kommer frem til klientens problem, og hvordan du støtter bedst muligt med den kommunikation, du allerede har lært og lærer på dette modul
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul træner du metodevalg, og din evne til kontakt. Dette er afgørende, hvad enten du nu arbejder med mentoring i din praksis eller arbejder på anden vis.

Kan jeg tage klienter, når jeg har været i gang i 2 år?

Ja, det kan du. Du lærer nemlig nogle kvalificerende grundlæggende færdigheder, der giver dig den rette ballast til også at møde svære problemer.

År 2. Modul 7

Gestalt practitioner- og mentoreksamen

Praktisk klinisk session og skriftlig teoretisk fremlæggelse

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som mentor, og for dig, der vil fortsætte på overbygningen og blive reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du formår at gå til gestalt practitioner- og mentoreksamen omend det umiddelbart kan sætte gang i både eksamensglæde og -angst. Dette har du haft mulighed for at arbejde med på moduler og i egen terapi.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter bestået eksamen gestalt practitioner- og mentor på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 2 udviklende år på akademiet NOAK.

Back To Top