skip to Main Content

3. år: Den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 1. Mig – i organisationen

På 3. året på akademiet NOAK tager vil hul på organisations- og lederuddannelsen. Fra 2. årets “mig – med dig” løftes blikket til endnu større vidde: “Mig – i organisationen”. Med det skærpede perspektiv på dig i en gruppesammenhæng, får du her de bedste lederkompetencer med dig gennem årets moduler.

Vi bygger videre ovenpå dine værdier og kerneværdier ved at finde dit absolutte ideal. Det gør vi i selskab med de ældste, Sokrates og Platon, godt hjulpet af Kierkegaard. Vi er på den måde altid velfunderet og -placeret, og klar til at bringe selv tung teori og faglighed hen på et praktisk niveau.

I årets løb vil du møde temaer, der udfordrer dig, og inviterer dig til at tage stilling. Ikke mindst til, hvordan du forvalter dit personlige lederskab helt konkret sammen med dine medstuderende. Vi arbejder nemlig også på dette 3. år praktisk og anvendeligt med ledelse på alle niveauer.

Det praktiske

På 3. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00, med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du fortsat træne gestalt practitioner- og mentoring med dine medstuderende, men nu også træne gestaltterapeutiske sessioner. Imellem modulerne vil du have obligatoriske subgruppemøder med en del af dine medstuderende.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 8-12 deltagere på 3. året.

Årlig kursusafgift for 3. år.

Uddannelse til reg.exam.psykoterapeut 36.000 kr.

21 timers obligatorisk terapi 16.800 kr.

12,5 timers obligatorisk supervision 8.400 kr.

År 3 i alt: 61.200 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 3. år og hvad du kan forvente

År 3. Modul 1

Ny begyndelse – kom hjem; også til dig selv

Syn på dig selv i fællesskab

Formål og kompetence: Fra 2. årets “mig – med dig” løftes blikket endnu bredere: “Mig – i organisationen”. Med det skærpede perspektiv på dig i en gruppesammenhæng, tager vi hul på organisations- og lederuddannelsen.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul finder du ud af, hvordan du kan få det, du ønsker dig. Men også giver det, som andre ønsker sig – uden at miste dig selv eller give for meget af dig selv.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Et af de centrale områder i moderne arbejdsliv er optimering af arbejdsglæde og -mening med henblik på at kunne levere på et tilfredsstillende og et tilstrækkeligt niveau.

Jeg valgte Akademiet NOAK, fordi jeg gerne ville arbejde med mit personlige lederskab og dygtiggøre mig i min professionelle rolle som leder. Det var meningen, at det skulle vare et år, men i stedet blev vejen til – indtil videre – 3 års udviklingsrejse, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg ville komme ud på, da jeg startede.

I løbet af de tre år, der er gået, har jeg ikke kun lært at stå ved mig selv og lytte til min intuition, men jeg har også fundet ud af, hvor afgørende vigtigt det er at leve i overensstemmelse med mine kerneværdier, både i mit professionelle og i mit private liv. Jeg ved nu, at hvis jeg vil leve autentisk, bliver jeg nødt at tage ansvar for at have hjertet med i de valg, jeg træffer.

Du skal vælge Akademiet NOAK, hvis du prioriterer din personlige udvikling og processen mindst lige så højt som dit eksamensbevis. Et uddannelsesforløb hos NOAK er hårdt arbejde mentalt. Det er frustrerende, smertefuldt, angstprovokerende og intenst. Men det er præcis det, der gør, at du rykker dig så meget som menneske, hvis du tør. Samtidig formår uddannelseslederne på fineste vis at skabe det trygge rum og det fællesskab, som betyder, at du ved, at du altid bliver grebet, når du vover at lukke op, gøre dig sårbar, sætte grænser, træde frem, tage din plads og meget mere.

Jeg undersøgte faktisk mine muligheder for at skifte uddannelsesudbyder efter 2. år pga. den lange transporttid til Falster, men endte alligevel med at blive. Det gjorde jeg, fordi det at tage en psykoterapeutisk uddannelse, for mig, handler om meget mere end pensum og læseplaner. NOAK er meget mere end bare er et uddannelsessted. Det er de kærlige, givende og omsorgsfulde mennesker, der danner rammen om stedet, der får mig til at glemme, at der er meget langt fra Fyn til Falster, hver gang jeg træder ind ad døren i den smukke herregård og bliver mødt med store smil, kram og gensynsglæde.

År 3. Modul 2

Nærkontakt og mindre afstand

Parforhold og relationer

Formål og kompetence: Læring i sårbarhed, uden det nødvendigvis er sårethed.
Dit personlige og private udbytte: I fællesskab dykker du med dit hold ned i dine tætteste relationer. Og fordi du har gjort det på et tidligere uddannelsesår, vil det med tydelighed åbenbare sig, hvor du står i dag. Opdagelsen kan kalde på en handling fra din side, og med hjælp fra dit hold og din egen indsigt, finder du ud af, hvad handlingen skal være.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Umiddelbart kan “parforhold og relationer” kategoriseres som det mest private i livet. På dette modul arbejder du helt personligt og privat, men lærer at folde problematikker ud uden at blive for privat, men til gengæld personlig. Her kommer kommunikationen dig til hjælp, og vi arbejder derfor konkret med dit sprog.
Desuden erfarer du styrken i at kunne bruge et team til hjælp til perspektivering og løsning af problematikker.

Lederuddannelsen på 3. året; hvad lærer jeg personligt om ledelse?

Dejligt spørgsmål!

Fra du træder ind ad døren på akademiet, arbejder du med ledelse. På 1. året drejer det sig om dit personlige lederskab; altså hvordan du er i stand til at lede dig selv. På 2. året lærer du at lede en session som gestalt practitioner- og mentor, men også at hjælpe et andet menneske til at tage ansvar og dermed eget lederskab.

På 3. året arbejder du med dit lederskab i organisationen, som er dit hold på akademiet. Du “leger” ikke fiktiv ledelse på stedet her; vi arbejder med det på gulvet – helt konkret.

Det betyder, at du lærer at lede i øvelser. Det betyder også, at vi stiller skarpt på dit usynlige lederskab; din facon, dit sprog og din attitude.

År 3. Modul 3

Compassion

Det gode og det onde i mennesket

Formål og kompetence: Vær god. Vær ond. Eller bestræb dig på at blive et bedre menneske i dag end i går. For din egen skyld.
Dit personlige og private udbytte: Hvordan ser din sorte og hævngerrige side ud? Den side, der aldrig vil tilgive? Kan du bruge denne side i dig til noget? Det vil tone frem for dig på dette modul. Du vil også erfare, om det er muligt blot at være et godt og kærligt menneske hele tiden, hele livet. Eller om den stærke polaritet – ondskaben – kan bibringe dig fx forståelse for og nysgerrighed på andre mennesker.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil på dette modul træne i noget af det sværeste i teams; håndtering af forskellige personlige holdninger. Du vil finde ud af, hvilke forudsætninger, der skal til, hvis mennesker skal kunne udrette noget sammen på trods af polariserede holdninger.

År 3. Modul 4

Du leder – personligt lederskab vol. I

Gruppeledelse i organisation

Formål og kompetence: Synliggørelse af magten, der ligger i “det skjulte lederskab”. At det forpligter at have magten.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul folder vi “det skjulte lederskab” ud og bringer det frem i lyset. Og så er det ikke længere skjult! Du finder på dette modul ud af, hvordan du forholder dig til at tage ansvar for vigtige områder, der både involverer dig selv og andre. Du vil erfare, hvordan du leder andre, og om du vil lade dig lede. Dette er afgørende, hvad enten det vedrører lederskab i din familie, eller et erhvervsmæssigt lederskab.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Efter dette modul ved du, hvilken medarbejder du er, hvilken mellemleder du er, eller hvilken topleder du er. Det skjulte lederskab definerer motivation, arbejdsglæde og udbytte i enhver organisation.

Skal jeg til eksamen på dette år?

Nej, du har løbende prøver. De foregår til gengæld i en meget afslappet atmosfære, hvor du folder et teoretisk emne ud i plenum. På den måde erhverver alle dine medstuderende sig faglig og teoretisk viden sammen med dig, imens du også træner lederskab, og det at tale i en forsamling.

År 3. Modul 5

Afhængighed – Hvilken er din nr. 1?

Afhængighedens magt og afvænning

Formål og kompetence: Med udgangspunkt i afhængighed berøres også skamfuldhedens sejlivede væsen.
Dit personlige og private udbytte: Afhængighed og misbrug – to smertenspunkter, der bryder al kontakt. Du vil lære om forskellen mellem afhængighed og misbrug, og dybdegående forstå, hvor mange afhængigheder, du selv har, som er grundlaget for at forstå andres afhængigheder. Afhængighed og misbrug er tabuiseret og forbundet med skyld og skam, hvorfor du på moduler også lærer om disse tilstande.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul vil du erfare styrken ved gruppeprocesser, hvis temaet er sårbart og skamfuldt. Men også hvad det kræver af guidning, ledelse og støtte at facilitere en gruppe, hvor skyld og skam er i spil.

År 3. Modul 6

Seksualiteten – gennem lyst og nød

Sensualitetens og seksualitetens energi… ud over i selve akten

Formål og kompetence: Seksualitet er ofte den sky og oversete grundfølelse. Her folder vi hele dens eksistens ud.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul vil du gå tæt på den specifikke grundfølelse; seksualitet. Den kan for nogle være let tilgængelig og sorgløs. For andre behæftet med skam og tabu. Med respektfuldhed vil du på dette modul erfare, hvor meget mere seksualitet er end blot selve akten. At den er en kraft, der i stor grad definerer hvem du er.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Seksualitet, sensualitet, erotik, flirt… Den er i spil, hvad den end kaldes. Mere end nogensinde før må vi forholde os til seksualitet på arbejdspladsen, og finde frem til det, der hverken er seksuel krænkende eller berøringsangst ligegyldighed.

Hænger 3. og 4 året sammen?

Ja, de to år er sammenhængende, og vi anbefaler, at du tænker dem sådan. Så får du nemlig en hel uddannelse ud af din indsats. Økonomisk binder du dig dog udelukkende for et år ad gangen.

År 3. Modul 7

Bedømme uden at dømme

Træningsterapi – dig som terapeut. Træn terapiens grundtakter og begrænsninger
Evaluerende samtale

Formål og kompetence: Træning i terapi og mindst lige så vigtigt; at give og modtage feedback på gestaltterapeutisk grundlag. Arbejde med forskellene mellem gestalt practitioner- og mentoring og terapi.
Dit personlige og private udbytte: På træningsmodulet arbejder du med overgangen fra gestalt practitioner- og mentor til reg.exam.psykoterapeut, og tager i den sammenhæng fat på forståelsen af kontakt, nuet, ansvarlighed, opmærksomhed og det at tage lederskab. Her opdager du, hvordan det er for dig at arbejde terapeutisk. På dette modul har du tillige en evaluerende samtale med dine undervisere.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil på modulet opleve styrken i kontakt, nuet, ansvarlighed og opmærksomhed. Ledelsesmæssigt vil du få dine kompetencer frem i lyset, og kan se, hvor dine indsatsområder er på dit kommende 4. uddannelsesår.

3. år: Den 4-årige uddannelse til reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag – del 1. Mig – i organisationen

På 3. året på akademiet NOAK tager vil hul på organisations- og lederuddannelsen. Fra 2. årets “mig – med dig” løftes blikket til endnu større vidde: “Mig – i organisationen”. Med det skærpede perspektiv på dig i en gruppesammenhæng, får du her de bedste lederkompetencer med dig gennem årets moduler.

Vi bygger videre ovenpå dine værdier og kerneværdier ved at finde dit absolutte ideal. Det gør vi i selskab med de ældste, Sokrates og Platon, godt hjulpet af Kierkegaard. Vi er på den måde altid velfunderet og -placeret, og klar til at bringe selv tung teori og faglighed hen på et praktisk niveau.

I årets løb vil du møde temaer, der udfordrer dig, og inviterer dig til at tage stilling. Ikke mindst til, hvordan du forvalter dit personlige lederskab helt konkret sammen med dine medstuderende. Vi arbejder nemlig også på dette 3. år praktisk og anvendeligt med ledelse på alle niveauer.

Det praktiske

På 3. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00, med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du fortsat træne gestalt practitioner- og mentoring med dine medstuderende, men nu også træne gestaltterapeutiske sessioner. Imellem modulerne vil du have obligatoriske subgruppemøder med en del af dine medstuderende.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 8-12 deltagere på 3. året.

Årlig kursusafgift for 3. år.

Uddannelse til reg.exam.psykoterapeut 36.000 kr.

21 timers obligatorisk terapi 16.800 kr.

12,5 timers obligatorisk supervision 8.400 kr.

År 3 i alt: 61.200 kr.

Se mere i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog.

Modulerne på 3. år og hvad du kan forvente

År 3. Modul 1

Ny begyndelse – kom hjem; også til dig selv

Syn på dig selv i fællesskab

Formål og kompetence: Fra 2. årets “mig – med dig” løftes blikket endnu bredere: “Mig – i organisationen”. Med det skærpede perspektiv på dig i en gruppesammenhæng, tager vi hul på organisations- og lederuddannelsen.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul finder du ud af, hvordan du kan få det, du ønsker dig. Men også giver det, som andre ønsker sig – uden at miste dig selv eller give for meget af dig selv.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Et af de centrale områder i moderne arbejdsliv er optimering af arbejdsglæde og -mening med henblik på at kunne levere på et tilfredsstillende og et tilstrækkeligt niveau.

Jeg valgte Akademiet NOAK, fordi jeg gerne ville arbejde med mit personlige lederskab og dygtiggøre mig i min professionelle rolle som leder. Det var meningen, at det skulle vare et år, men i stedet blev vejen til – indtil videre – 3 års udviklingsrejse, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg ville komme ud på, da jeg startede.

I løbet af de tre år, der er gået, har jeg ikke kun lært at stå ved mig selv og lytte til min intuition, men jeg har også fundet ud af, hvor afgørende vigtigt det er at leve i overensstemmelse med mine kerneværdier, både i mit professionelle og i mit private liv. Jeg ved nu, at hvis jeg vil leve autentisk, bliver jeg nødt at tage ansvar for at have hjertet med i de valg, jeg træffer.

Du skal vælge Akademiet NOAK, hvis du prioriterer din personlige udvikling og processen mindst lige så højt som dit eksamensbevis. Et uddannelsesforløb hos NOAK er hårdt arbejde mentalt. Det er frustrerende, smertefuldt, angstprovokerende og intenst. Men det er præcis det, der gør, at du rykker dig så meget som menneske, hvis du tør. Samtidig formår uddannelseslederne på fineste vis at skabe det trygge rum og det fællesskab, som betyder, at du ved, at du altid bliver grebet, når du vover at lukke op, gøre dig sårbar, sætte grænser, træde frem, tage din plads og meget mere.

Jeg undersøgte faktisk mine muligheder for at skifte uddannelsesudbyder efter 2. år pga. den lange transporttid til Falster, men endte alligevel med at blive. Det gjorde jeg, fordi det at tage en psykoterapeutisk uddannelse, for mig, handler om meget mere end pensum og læseplaner. NOAK er meget mere end bare er et uddannelsessted. Det er de kærlige, givende og omsorgsfulde mennesker, der danner rammen om stedet, der får mig til at glemme, at der er meget langt fra Fyn til Falster, hver gang jeg træder ind ad døren i den smukke herregård og bliver mødt med store smil, kram og gensynsglæde.

År 3. Modul 2

Nærkontakt og mindre afstand

Parforhold og relationer

Formål og kompetence: Læring i sårbarhed, uden det nødvendigvis er sårethed.
Dit personlige og private udbytte: I fællesskab dykker du med dit hold ned i dine tætteste relationer. Og fordi du har gjort det på et tidligere uddannelsesår, vil det med tydelighed åbenbare sig, hvor du står i dag. Opdagelsen kan kalde på en handling fra din side, og med hjælp fra dit hold og din egen indsigt, finder du ud af, hvad handlingen skal være.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Umiddelbart kan “parforhold og relationer” kategoriseres som det mest private i livet. På dette modul arbejder du helt personligt og privat, men lærer at folde problematikker ud uden at blive for privat, men til gengæld personlig. Her kommer kommunikationen dig til hjælp, og vi arbejder derfor konkret med dit sprog.
Desuden erfarer du styrken i at kunne bruge et team til hjælp til perspektivering og løsning af problematikker.

Lederuddannelsen på 3. året; hvad lærer jeg personligt om ledelse?

Dejligt spørgsmål!

Fra du træder ind ad døren på akademiet, arbejder du med ledelse. På 1. året drejer det sig om dit personlige lederskab; altså hvordan du er i stand til at lede dig selv. På 2. året lærer du at lede en session som gestalt practitioner- og mentor, men også at hjælpe et andet menneske til at tage ansvar og dermed eget lederskab.

På 3. året arbejder du med dit lederskab i organisationen, som er dit hold på akademiet. Du “leger” ikke fiktiv ledelse på stedet her; vi arbejder med det på gulvet – helt konkret.

Det betyder, at du lærer at lede i øvelser. Det betyder også, at vi stiller skarpt på dit usynlige lederskab; din facon, dit sprog og din attitude.

År 3. Modul 3

Compassion

Det gode og det onde i mennesket

Formål og kompetence: Vær god. Vær ond. Eller bestræb dig på at blive et bedre menneske i dag end i går. For din egen skyld.
Dit personlige og private udbytte: Hvordan ser din sorte og hævngerrige side ud? Den side, der aldrig vil tilgive? Kan du bruge denne side i dig til noget? Det vil tone frem for dig på dette modul. Du vil også erfare, om det er muligt blot at være et godt og kærligt menneske hele tiden, hele livet. Eller om den stærke polaritet – ondskaben – kan bibringe dig fx forståelse for og nysgerrighed på andre mennesker.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil på dette modul træne i noget af det sværeste i teams; håndtering af forskellige personlige holdninger. Du vil finde ud af, hvilke forudsætninger, der skal til, hvis mennesker skal kunne udrette noget sammen på trods af polariserede holdninger.

År 3. Modul 4

Du leder – personligt lederskab vol. I

Gruppeledelse i organisation

Formål og kompetence: Synliggørelse af magten, der ligger i “det skjulte lederskab”. At det forpligter at have magten.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul folder vi “det skjulte lederskab” ud og bringer det frem i lyset. Og så er det ikke længere skjult! Du finder på dette modul ud af, hvordan du forholder dig til at tage ansvar for vigtige områder, der både involverer dig selv og andre. Du vil erfare, hvordan du leder andre, og om du vil lade dig lede. Dette er afgørende, hvad enten det vedrører lederskab i din familie, eller et erhvervsmæssigt lederskab.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Efter dette modul ved du, hvilken medarbejder du er, hvilken mellemleder du er, eller hvilken topleder du er. Det skjulte lederskab definerer motivation, arbejdsglæde og udbytte i enhver organisation.

Skal jeg til eksamen på dette år?

Nej, du har løbende prøver. De foregår til gengæld i en meget afslappet atmosfære, hvor du folder et teoretisk emne ud i plenum. På den måde erhverver alle dine medstuderende sig faglig og teoretisk viden sammen med dig, imens du også træner lederskab, og det at tale i en forsamling.

År 3. Modul 5

Afhængighed – Hvilken er din nr. 1?

Afhængighedens magt og afvænning

Formål og kompetence: Med udgangspunkt i afhængighed berøres også skamfuldhedens sejlivede væsen.
Dit personlige og private udbytte: Afhængighed og misbrug – to smertenspunkter, der bryder al kontakt. Du vil lære om forskellen mellem afhængighed og misbrug, og dybdegående forstå, hvor mange afhængigheder, du selv har, som er grundlaget for at forstå andres afhængigheder. Afhængighed og misbrug er tabuiseret og forbundet med skyld og skam, hvorfor du på moduler også lærer om disse tilstande.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul vil du erfare styrken ved gruppeprocesser, hvis temaet er sårbart og skamfuldt. Men også hvad det kræver af guidning, ledelse og støtte at facilitere en gruppe, hvor skyld og skam er i spil.

År 3. Modul 6

Seksualiteten – gennem lyst og nød

Sensualitetens og seksualitetens energi… ud over i selve akten

Formål og kompetence: Seksualitet er ofte den sky og oversete grundfølelse. Her folder vi hele dens eksistens ud.
Dit personlige og private udbytte: På dette modul vil du gå tæt på den specifikke grundfølelse; seksualitet. Den kan for nogle være let tilgængelig og sorgløs. For andre behæftet med skam og tabu. Med respektfuldhed vil du på dette modul erfare, hvor meget mere seksualitet er end blot selve akten. At den er en kraft, der i stor grad definerer hvem du er.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Seksualitet, sensualitet, erotik, flirt… Den er i spil, hvad den end kaldes. Mere end nogensinde før må vi forholde os til seksualitet på arbejdspladsen, og finde frem til det, der hverken er seksuel krænkende eller berøringsangst ligegyldighed.

Hænger 3. og 4 året sammen?

Ja, de to år er sammenhængende, og vi anbefaler, at du tænker dem sådan. Så får du nemlig en hel uddannelse ud af din indsats. Økonomisk binder du dig dog udelukkende for et år ad gangen.

År 3. Modul 7

Bedømme uden at dømme

Træningsterapi – dig som terapeut. Træn terapiens grundtakter og begrænsninger
Evaluerende samtale

Formål og kompetence: Træning i terapi og mindst lige så vigtigt; at give og modtage feedback på gestaltterapeutisk grundlag. Arbejde med forskellene mellem gestalt practitioner- og mentoring og terapi.
Dit personlige og private udbytte: På træningsmodulet arbejder du med overgangen fra gestalt practitioner- og mentor til reg.exam.psykoterapeut, og tager i den sammenhæng fat på forståelsen af kontakt, nuet, ansvarlighed, opmærksomhed og det at tage lederskab. Her opdager du, hvordan det er for dig at arbejde terapeutisk. På dette modul har du tillige en evaluerende samtale med dine undervisere.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil på modulet opleve styrken i kontakt, nuet, ansvarlighed og opmærksomhed. Ledelsesmæssigt vil du få dine kompetencer frem i lyset, og kan se, hvor dine indsatsområder er på dit kommende 4. uddannelsesår.

Back To Top