skip to Main Content

2. år: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til coach, mentor og mediator. Mig — med dig

På 2. året på akademiet NOAK løfter du blikket og ser op. Vi arbejder intenst sammen om, at du lærer at præcisere dit budskab med tydelighed, så du ikke udvander det, du har på hjerte. Du lærer også at kommunikere klart, og skelne mellem ord, der optrapper konflikt og ord, der skaber kontakt.

På akademiet NOAK står vi på de gestaltterapeutiske søjler; kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Og nu skærper du din forståelse af disse fire helt centrale begreber. Med fortsættelsen fra 1. året kommer du nu til indsigten, at du er ansvarlig for dit liv! Det kan være noget af en mundfuld. Men ved at arbejde med blandt andet værdiafklaring finder du også ud af at prioritere. Dette bliver du også i stand til at hjælpe andre med i løbet af dette år.

Vores særkende på dette år er, at du styrkes i fundamentale færdigheder, så du har den rette ballast til også at møde svære problemer, der måske har samme klang, som dine egne. Styrken ligger i, at du ikke fortaber dig i dig selv, men kan forblive sammen med din klient og hans problem.

Det praktiske

På 2. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00 med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du også træne coach-, mentor- og mediatorsessioner med dine medstuderende og på ukendte klienter. Imellem modulerne opfordrer vi til, at du øver dig med dine medstuderende. Efter modul 5 er du klar til at tage egne klienter i coaching, mentoring og mediation.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 6-10 deltagere på 2. året.

Årlig kursusafgift for 2. år:

Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til coach, mentor og mediator32.000 kr.

Se studiehåndbogen side 27.
Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog på side 28 og 29. Bemærk: Pr. 1. maj 2023 opjusteres prisen.

Modulerne på 2. år og hvad du kan forvente

“Jeg startede på mit første år i 2020, hvor jeg på det tidspunkt stod efter en skilsmisse og havde brug for at få styr på mig og mit liv.

Der skulle ske noget, jeg havde brug for at få anskuet mit liv fra en anden vinkel, og havde tidligere forsøgt mig med en psykolog, men ærligt; så syntes ikke, at jeg havde fået noget ud af det.

Mit afgørende valg faldt på psykoterapien på grund af tanken om “det hele menneske” og jeg havde kigget på to forskellige uddannelser. Valget blev akademiet NOAK, fordi underviserne gav mig følelsen af et trygt og nænsomt rum.

Den allerførste dag på studiet; jeg var SÅ nervøs, nye mennesker, nye historier, og mig med et selvværd i bund!
Jeg måtte minde mig selv om, at jeg var der for at lære noget om mig selv. Om hvorfor jeg var som jeg var, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, hvorfor jeg havde det, som jeg nu havde det! Jeg var på hårdt arbejde.

Det skulle hurtigt vise sig, at jeg lærte langt mere om mig, end jeg havde troet var muligt; min barndom, min ungdom, min skilsmisse, min arv igennem livet med alle de mønstre, som jeg har trukket efter mig hele mit liv, og har sendt videre til min søn og min ekskone. Det var en stor mundfuld, men efterfølgende har det givet en indre ro og langt bedre forståelse af mig.

Mit “nye” mod har vist sig ved, at jeg har turde skifte job til et felt, jeg havde meget lidt viden omkring. Min tilgang var, at det kunne jeg med garanti godt lære!

Gennem hele uddannelsen har lærerne taget sig god tid, intet har skulle hastes igennem, hele mit hold har haft tid til refleksion.

Der har igennem hele uddannelsen været et kærligt rum med tryghed og respekt, og jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen. Alle fortjener at lære sig selv at kende, og jeg vil sige, at uddannelsen har lært mig at se verden med mine øjne – ikke andres, tage ansvar for mig og stadig møde andre med respekt.”

År 2. Modul 1

Løft blikket

Jeg forholder mig til dig

Formål og kompetence: Find frem til det, der ligger dig på sinde, så reel kontakt etableres.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul træne i at forholde dig til din medstuderende i bredt perspektiv – og give udtryk for det, du finder passende, med også passende timing. Du vil lære at se, høre og mærke forskel på sladder og kontaktfuld kommunikation.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Lær at sige det, der skal til. Du vil på dette modul træne i at finde frem til dit budskab uden at sløre det, og gøre det utydeligt – eller for skarpt.

År 2. Modul 2

K A N O

Kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed

Formål og kompetence: Du opnår indsigt i den store betydning kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed har på dit liv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul få indgående kendskab til din måde at være ansvarlig på. Du vil kunne se forskel på ansvar for det, du gør – og på det, du er. I den forbindelse vil du også øge din opmærksomhed på ansvar for egne følelser og din ageren på dem. Du vil i øvrigt kunne se, om hvorvidt du er i kontakt med dig selv eller med andre. På det følelsesmæssige plan vil du også kunne skelne mellem ansvar for dine og andres følelser – og håndtering af disse.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Med forståelsen af ansvar ligger her en stærk mulighed for en åbenbaring. Du vil opdage, hvis du har taget ansvar for opgaver, som slet ikke er dine. På samme vis vil du se, hvis du undlader at tage det fulde ansvar for opgaver, hvis de faktisk er dine. Din erhvervede erfaring om kontakt vil vise sig i form af vigtigheden også i kollegiale sammenhænge. Det er nemlig sådan; alt kan siges i kontakt. Alt.

Hvis jeg nu slet ikke vil arbejde med coaching, er 2. året så for mig?

Ja, mon ikke! På dette år arbejder du med din kommunikation og dit budskab. At få sagt det, du gerne vil, uden at støde andre fra dig. Det gælder for alle dine relationer; din partner, dit barn, din chef, din kollega.

Lærer jeg at være kontaktfuld på dette år også eller er det forbeholdt 1. året?

Du kommer til at tage din visdom og din lærdom med fra første året. Og forbindelsen til både dig selv og andre skærpes. Vi arbejder i øvrigt endnu mere skærpet med kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed på 2. året.

År 2. Modul 3

Fordybelse i værdier

Kerneværdier

Formål og kompetence: Værdier og kerneværdier sætter dit livs mening i perspektiv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul finde frem til begreber, der karakteriserer og beskriver dig, som du ser dig selv. Og som du kan forholde dig til, om du lever i overensstemmelse med.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil erfare, at værdier også er afgørende i dit arbejdsliv, hvad enten du har frihed, sikkerhed, eventyrlyst, vovemod som din personlige værdi. Du er nemlig dig med dine værdier om du er på arbejde, i familien, i sportsklubben, i direktionen, i teamet…

År 2. Modul 4

Metoder med mening

Hvad coaching, mentoring og mediation kan. Vol. I

Formål og kompetence: Metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via metoderne erfare, hvordan du forholder dig til at sætte mål, og hvordan du opnår dem. Eller hvordan det lykkes dig at sætte forhindringer op for dig selv. Du vil også erfare, hvordan du støtter en anden i at sætte mål – og nå det.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, som du kan benytte i praksis, hvad enten du allerede har en erhvervsmæssig ledelsesposition eller vil praktisere som coach, mentor og mediator.

Skal jeg til eksamen på dette år?

Ja, på dette år skal du. En skriftlig opgave og en klinisk/praktisk session, men udelukkende, hvis du vil kunne praktisere, vel at mærke. Går du på dette andet år for din helt personlige vinding, er det ikke et krav, at du går til eksamen.

Jeg er bange for, at jeg ikke består eksamen. Og jeg kender til eksamensangst fra min skoletid. Kan jeg på et år lære det, jeg skal?

Vi er nogle, der kender til skoletidens eksamener. Uha.
På dette år får du kompetencer til både at gå til eksamen, men også til at kunne bruge din uddannelse efter endt 2. år, hvad enten du vil bruge den til at have klienter i egen praksis, eller i dit nuværende job.
Og du får læring med, der gør, at du er klædt på til både den skriftlige opgave og den praktiske session.
Måske vil der være en flaksende sommerfugl eller to i din mave på eksamensdagen. Det er naturligt; det er tegn på, at du er engageret.

År 2. Modul 5

Metoder med endnu bredere mening

Hvad coaching, mentoring og mediation kan. Vol. II

Formål og kompetence: Metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via metoderne på dette modul opleve, at det er følelserne, der gør, at du bliver i stand til at udvikle dig, og at det ikke er nok at tænke forandring og udvikling. Forankringen sker i samarbejde mellem hjernen og følelserne.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, som du kan benytte i praksis, hvad enten du allerede har en erhvervsmæssig ledelsesposition eller vil praktisere som coach, mentor og mediator, og kan påbegynde din praksis efter dette modul efter aftale med dine lærere.

År 2. Modul 6

Fundamentet er sat

Trådene samles og afprøves på udefrakommende træningsklienter

Formål og kompetence: På dette modul trænes metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag på udefrakommende træningsklienter.
Dit personlige og private udbytte: Du vil prøve at arbejde med ukendt klient, hvor du intet kendskab har til forhistorie eller problemstilling. Her fokuseres på at være nysgerrig og interesseret, så du kommer frem til klientens problem, og hvordan du støtter bedst muligt.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul træner du metodevalg, og din evne til kontakt. Dette er afgørende, hvad enten du nu arbejder med coaching, mentoring og mediation i din praksis eller arbejder med ledelse på anden vis.

Kan jeg tage klienter, når jeg har været i gang i 2 år?

Ja, det kan du. Du lærer nemlig nogle kvalificerende grundlæggende færdigheder, der giver dig den rette ballast til også at møde svære problemer.

År 2. Modul 7

Coach-, mentor- og mediatoreksamen

Praktisk klinisk session og skriftlig teoretisk fremlæggelse

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som coach, mentor og mediator, og for dig, der vil fortsætte på overbygningen og blive reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du formår at gå til coach-, mentor- og mediatoreksamen omend det umiddelbart kan sætte gang i både eksamensglæde og -angst. Dette har du haft mulighed for at arbejde med på moduler, i terapi og i coaching.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter bestået eksamen coach, mentor og mediator på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 2 udviklende år på akademiet NOAK.

2. år: Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til coach, mentor og mediator. Mig — med dig

På 2. året på akademiet NOAK løfter du blikket og ser op. Vi arbejder intenst sammen om, at du lærer at præcisere dit budskab med tydelighed, så du ikke udvander det, du har på hjerte. Du lærer også at kommunikere klart, og skelne mellem ord, der optrapper konflikt og ord, der skaber kontakt.

På akademiet NOAK står vi på de gestaltterapeutiske søjler; kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed. Og nu skærper du din forståelse af disse fire helt centrale begreber. Med fortsættelsen fra 1. året kommer du nu til indsigten, at du er ansvarlig for dit liv! Det kan være noget af en mundfuld. Men ved at arbejde med blandt andet værdiafklaring finder du også ud af at prioritere. Dette bliver du også i stand til at hjælpe andre med i løbet af dette år.

Vores særkende på dette år er, at du styrkes i fundamentale færdigheder, så du har den rette ballast til også at møde svære problemer, der måske har samme klang, som dine egne. Styrken ligger i, at du ikke fortaber dig i dig selv, men kan forblive sammen med din klient og hans problem.

Det praktiske

På 2. året har du syv moduler fra torsdag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00 med godt otte uger imellem hvert modul. Juli og december holdes som udgangspunkt modulfrie. Med denne fordeling er det muligt for dig at være studerende ved siden af dit arbejde.

På modulerne vil du opleve en vekslen af intensivt, dybt personligt arbejde, og tid til dig selv og integration. På dette år vil du også træne coach-, mentor- og mediatorsessioner med dine medstuderende og på ukendte klienter. Imellem modulerne opfordrer vi til, at du øver dig med dine medstuderende. Efter modul 5 er du klar til at tage egne klienter i coaching, mentoring og mediation.

Når du ankommer om torsdagen har vores oldfrue klargjort dit værelse, og der er håndklæder og sengetøj klar til dig også. Fra kl. 9.30 er der morgenmad, hvor du og dine medstuderende samles i takt med at alle ankommer.

Øvrige måltider på modulet tager studerende på holdet sig af, på en måde så både gastronomi- og økonominiveauet finder et fælles leje. Dette aftales den første dag.

Alle moduler foregår på vores proprietærgård på Falster, hvor du også overnatter.

Holdstørrelsen er 6-10 deltagere på 2. året.

Årlig kursusafgift for 2. år:

Den 2-årige, selvstændige og kompetencegivende uddannelse til coach, mentor og mediator32.000 kr.

Se studiehåndbogen side 27.
Kursusafgiften kan betales som et engangsbeløb, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt. Du kan også optage et lån på fordelagtige vilkår. Det er også muligt, at du kan arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Lån og bruttolønsordning kan du læse mere om i akademiet NOAKs studiehåndbog på side 28 og 29. Bemærk: Pr. 1. maj 2023 opjusteres prisen.

Modulerne på 2. år og hvad du kan forvente

“Jeg startede på mit første år i 2020, hvor jeg på det tidspunkt stod efter en skilsmisse og havde brug for at få styr på mig og mit liv.

Der skulle ske noget, jeg havde brug for at få anskuet mit liv fra en anden vinkel, og havde tidligere forsøgt mig med en psykolog, men ærligt; så syntes ikke, at jeg havde fået noget ud af det.

Mit afgørende valg faldt på psykoterapien på grund af tanken om “det hele menneske” og jeg havde kigget på to forskellige uddannelser. Valget blev akademiet NOAK, fordi underviserne gav mig følelsen af et trygt og nænsomt rum.

Den allerførste dag på studiet; jeg var SÅ nervøs, nye mennesker, nye historier, og mig med et selvværd i bund!
Jeg måtte minde mig selv om, at jeg var der for at lære noget om mig selv. Om hvorfor jeg var som jeg var, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, hvorfor jeg havde det, som jeg nu havde det! Jeg var på hårdt arbejde.

Det skulle hurtigt vise sig, at jeg lærte langt mere om mig, end jeg havde troet var muligt; min barndom, min ungdom, min skilsmisse, min arv igennem livet med alle de mønstre, som jeg har trukket efter mig hele mit liv, og har sendt videre til min søn og min ekskone. Det var en stor mundfuld, men efterfølgende har det givet en indre ro og langt bedre forståelse af mig.

Mit “nye” mod har vist sig ved, at jeg har turde skifte job til et felt, jeg havde meget lidt viden omkring. Min tilgang var, at det kunne jeg med garanti godt lære!

Gennem hele uddannelsen har lærerne taget sig god tid, intet har skulle hastes igennem, hele mit hold har haft tid til refleksion.

Der har igennem hele uddannelsen været et kærligt rum med tryghed og respekt, og jeg kan på det varmeste anbefale uddannelsen. Alle fortjener at lære sig selv at kende, og jeg vil sige, at uddannelsen har lært mig at se verden med mine øjne – ikke andres, tage ansvar for mig og stadig møde andre med respekt.”

År 2. Modul 1

Løft blikket

Jeg forholder mig til dig

Formål og kompetence: Find frem til det, der ligger dig på sinde, så reel kontakt etableres.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul træne i at forholde dig til din medstuderende i bredt perspektiv – og give udtryk for det, du finder passende, med også passende timing. Du vil lære at se, høre og mærke forskel på sladder og kontaktfuld kommunikation.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Lær at sige det, der skal til. Du vil på dette modul træne i at finde frem til dit budskab uden at sløre det, og gøre det utydeligt – eller for skarpt.

År 2. Modul 2

K A N O

Kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed

Formål og kompetence: Du opnår indsigt i den store betydning kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed har på dit liv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul få indgående kendskab til din måde at være ansvarlig på. Du vil kunne se forskel på ansvar for det, du gør – og på det, du er. I den forbindelse vil du også øge din opmærksomhed på ansvar for egne følelser og din ageren på dem. Du vil i øvrigt kunne se, om hvorvidt du er i kontakt med dig selv eller med andre. På det følelsesmæssige plan vil du også kunne skelne mellem ansvar for dine og andres følelser – og håndtering af disse.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Med forståelsen af ansvar ligger her en stærk mulighed for en åbenbaring. Du vil opdage, hvis du har taget ansvar for opgaver, som slet ikke er dine. På samme vis vil du se, hvis du undlader at tage det fulde ansvar for opgaver, hvis de faktisk er dine. Din erhvervede erfaring om kontakt vil vise sig i form af vigtigheden også i kollegiale sammenhænge. Det er nemlig sådan; alt kan siges i kontakt. Alt.

Hvis jeg nu slet ikke vil arbejde med coaching, er 2. året så for mig?

Ja, mon ikke! På dette år arbejder du med din kommunikation og dit budskab. At få sagt det, du gerne vil, uden at støde andre fra dig. Det gælder for alle dine relationer; din partner, dit barn, din chef, din kollega.

Lærer jeg at være kontaktfuld på dette år også eller er det forbeholdt 1. året?

Du kommer til at tage din visdom og din lærdom med fra første året. Og forbindelsen til både dig selv og andre skærpes. Vi arbejder i øvrigt endnu mere skærpet med kontakt, ansvar, nuet og opmærksomhed på 2. året.

År 2. Modul 3

Fordybelse i værdier

Kerneværdier

Formål og kompetence: Værdier og kerneværdier sætter dit livs mening i perspektiv.
Dit personlige og private udbytte: Du vil på dette modul finde frem til begreber, der karakteriserer og beskriver dig, som du ser dig selv. Og som du kan forholde dig til, om du lever i overensstemmelse med.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil erfare, at værdier også er afgørende i dit arbejdsliv, hvad enten du har frihed, sikkerhed, eventyrlyst, vovemod som din personlige værdi. Du er nemlig dig med dine værdier om du er på arbejde, i familien, i sportsklubben, i direktionen, i teamet…

År 2. Modul 4

Metoder med mening

Hvad coaching, mentoring og mediation kan. Vol. I

Formål og kompetence: Metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via metoderne erfare, hvordan du forholder dig til at sætte mål, og hvordan du opnår dem. Eller hvordan det lykkes dig at sætte forhindringer op for dig selv. Du vil også erfare, hvordan du støtter en anden i at sætte mål – og nå det.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, som du kan benytte i praksis, hvad enten du allerede har en erhvervsmæssig ledelsesposition eller vil praktisere som coach, mentor og mediator.

Skal jeg til eksamen på dette år?

Ja, på dette år skal du. En skriftlig opgave og en klinisk/praktisk session, men udelukkende, hvis du vil kunne praktisere, vel at mærke. Går du på dette andet år for din helt personlige vinding, er det ikke et krav, at du går til eksamen.

Jeg er bange for, at jeg ikke består eksamen. Og jeg kender til eksamensangst fra min skoletid. Kan jeg på et år lære det, jeg skal?

Vi er nogle, der kender til skoletidens eksamener. Uha.
På dette år får du kompetencer til både at gå til eksamen, men også til at kunne bruge din uddannelse efter endt 2. år, hvad enten du vil bruge den til at have klienter i egen praksis, eller i dit nuværende job.
Og du får læring med, der gør, at du er klædt på til både den skriftlige opgave og den praktiske session.
Måske vil der være en flaksende sommerfugl eller to i din mave på eksamensdagen. Det er naturligt; det er tegn på, at du er engageret.

År 2. Modul 5

Metoder med endnu bredere mening

Hvad coaching, mentoring og mediation kan. Vol. II

Formål og kompetence: Metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du vil via metoderne på dette modul opleve, at det er følelserne, der gør, at du bliver i stand til at udvikle dig, og at det ikke er nok at tænke forandring og udvikling. Forankringen sker i samarbejde mellem hjernen og følelserne.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du vil have metoder med dig fra dette modul, som du kan benytte i praksis, hvad enten du allerede har en erhvervsmæssig ledelsesposition eller vil praktisere som coach, mentor og mediator, og kan påbegynde din praksis efter dette modul efter aftale med dine lærere.

År 2. Modul 6

Fundamentet er sat

Trådene samles og afprøves på udefrakommende træningsklienter

Formål og kompetence: På dette modul trænes metodelæring og metodefrihed i coaching, mentoring og mediation på gestaltterapeutisk grundlag på udefrakommende træningsklienter.
Dit personlige og private udbytte: Du vil prøve at arbejde med ukendt klient, hvor du intet kendskab har til forhistorie eller problemstilling. Her fokuseres på at være nysgerrig og interesseret, så du kommer frem til klientens problem, og hvordan du støtter bedst muligt.
Dit erhvervsmæssige udbytte: På dette modul træner du metodevalg, og din evne til kontakt. Dette er afgørende, hvad enten du nu arbejder med coaching, mentoring og mediation i din praksis eller arbejder med ledelse på anden vis.

Kan jeg tage klienter, når jeg har været i gang i 2 år?

Ja, det kan du. Du lærer nemlig nogle kvalificerende grundlæggende færdigheder, der giver dig den rette ballast til også at møde svære problemer.

År 2. Modul 7

Coach-, mentor- og mediatoreksamen

Praktisk klinisk session og skriftlig teoretisk fremlæggelse

Formål og kompetence: Eksamen er for dig, der ønsker at praktisere som coach, mentor og mediator, og for dig, der vil fortsætte på overbygningen og blive reg.exam.psykoterapeut på gestaltterapeutisk grundlag.
Dit personlige og private udbytte: Du formår at gå til coach-, mentor- og mediatoreksamen omend det umiddelbart kan sætte gang i både eksamensglæde og -angst. Dette har du haft mulighed for at arbejde med på moduler, i terapi og i coaching.
Dit erhvervsmæssige udbytte: Du er efter bestået eksamen coach, mentor og mediator på gestaltterapeutisk grundlag med ret til at kalde dig ved den titel.

Tillykke med titlen og de 2 udviklende år på akademiet NOAK.

Back To Top