skip to Main Content

Anne Mette Tromborg

Anne Mette Tromborg

MPF psykoterapeut og reg.exam.psykoterapeut. Individuel-, par- og gruppeterapeut
Uddannelsesleder, studievejleder og intern eksaminator
Stifter, direktør og en del af ledelsen i akademiet NOAK

Vision

Jeg ønsker, over alt andet, og efter bedste evne, at være det pusterum, der giver dig mulighed for at trække vejret og finde dig selv. Støtte dig i at finde frem til dit smertens punkt, så det ikke skal pine og plage dig uden du kan se det eller få fat i det.
Min tilgang til dig er kærlig og respektfuld. I det terapeutiske rum er der derfor plads til både skam, vrede, forkerthed, frustration…

Jeg ønsker også, at du udvikler dig, og bliver klogere på dig selv. Det er vejen frem mod selvstøtte, så du favner kriser og bump på vejen med større indre ro og mindre kaos, når dit liv igen slår en krølle. Derfor lover jeg dig også at give dig den feedback og stille dig de spørgsmål, der skal til.

Om mig – personligt

Jeg var meget længe om – og meget voksen, før jeg turde sige; “jeg elsker dig, du er vigtig for mig, jeg savner dig, vil du holde mig i hånden og vil du hjælpe mig. Hvad var det dog, der var så svært?
Med bankende hjerte måtte jeg se i øjnene at jeg ikke turde fylde med så store ord i verden, og at jeg var frygtelig skamfuld. Og det på trods af, at jeg havde en grafisk designvirksomhed med høj omsætning, og lukrative ansættelser bag mig på tegnestuer og reklamebureauer. Det hjalp ikke. Det var slet ikke nok.

Det var smerteligt – og skamfuldt – at opdage, at jeg skammede mig over at være mig. Og der skulle mange tilløb før jeg for alvor turde se skammen i øjnene.

Men som så mange andres eksistentielle kriser, blev denne også mit vendepunkt. Endda i en grad, at jeg kan erindre dagen, hvor det gik op for mig, at jeg kunne vove sårbarheden, og se om jeg virkelig gik i stykker, hvis jeg sagde nogle at de så farlige ord. Jeg gik ikke i stykker. Jeg døde ikke. Tværtimod. Det blev mit afsæt.

Uddannelses- og erhvervsbaggrund

Jeg er uddannet eksamineret gestaltterapeut for individ og gruppe fra Nordisk Gestalt Institut, hvor jeg efterfølgende har undervist psykoterapistuderende i en årrække. Efteruddannet af blandt andre aut.cand.psyk. og specialist i psykoterapi Jørgen Groth i drømmeanalyse og disses teoretiske metoder. Modtaget supervision af cand.psyk og gestaltterapeut Hanne Hostrup, og efteruddannet i chok/traumeterapi og behandling af PTSD. Desuden beskæftiger jeg mig med virksomheders ledelses- og medarbejdertrivsel.

Herudover er jeg uddannet grafisk designer fra blandt andet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, og har mere end 20 års erfaring i erhvervslivet som leder, selvstændig og virksomhedsejer.

Privat

Jeg er nygift, mor og rig på en stor sammenbragt familie.

Honorarer

Individuel terapi: 60 min: 900 kr.
Individuel terapi: 90 min: 1.350 kr.
Parterapi/forældrerådgivning: 90 min: 1.500 kr.
Supervision: 60 min: 900 kr.
Supervision: 90 min: 1.350 kr.

Honorarer for studerende på akademiet NOAK

Individuel terapi: 60 min: 800 kr.
Individuel terapi: 90 min: 1.200 kr.
Parterapi/forældrerådgivning: 90 min: 1.300 kr.
Supervision: 60 min: 800 kr.
Supervision: 90 min: 1.200 kr.

Bestil tid

Send en e-mail – eller ring/sms på +45 27266009.
Praksis Bernstorff Slot, Kavalergården, 2. etage, Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte
Afbud og tidsændring Senest 24 timer før. Bliver du syg eller på anden måde er forhindret, er det gratis at melde afbud op til 24 hverdagstimer før aftalens start.

Betaling

Kontant ved fremmøde eller MobilePay på +45 27266009.
Du kan også modtage en virksomhedsfaktura.

Book en tid hos Anne Mette

Send en sms på +45 27266009 eller ring på samme nummer. Du kan også sende en mail på amj@akademiet-noak.dk

I mødet med Anne Mette kan du være fuldstændig dig selv. Uanset om du er sjov eller skamfuld, begejstret eller sorgfuld, passioneret eller frustreret, så står Anne Mette der sammen med dig, og hjælper dig med at være, opdage og holde fast i dig selv. Anne Mette er personificeringen af udtrykket ”I kontakt kan alt siges”. Hun stiller de skarpeste spørgsmål, på den mest kærlige, respektfulde og fordomsfrie måde. Anne Mette ser dig, som du er. Og i det møde vil du opleve at du er helt okay, præcis som du er.

Hun er oprigtigt nysgerrig på dig, så du også selv bliver nysgerrighed på dig, og det derved bliver nemmere at finde ud af hvad og hvem du er, og hvad der er rigtigt for dig.

Anne Mette en fantastisk kollega, der passer på alle omkring hende. Hendes ansvarlighed, ordentlighed og professionalisme afspejler tydeligt de mange års erfaring fra erhvervslivet, både som selvstændig og som del af større virksomheder.

Jeg anbefaler Anne Mette alle! Men specielt til dig, der ønsker og tør oprigtigt at være dig selv – på alle niveauer.

Stine,
Anne Mettes kollega på akademiet NOAK.

Back To Top